โปรแกรมบริหารยุทธ
แพทย์แผนไทย
long term care
คลังข้อมูล
Cockpit 62
HDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.พ. 63  20/63 : ขอเชิญประชุมคปสอ.ครั้งที่ 2
19 ก.พ. 63  19/63 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญอบรม งานบริหาร
17 ก.พ. 63  18/63 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งแผนตรวจวิเคราห์หาสารปนเปื้อนอาหาร
17 ก.พ. 63  17/63 : เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเด็กพัฒนาการช้า
5 ก.พ. 63  16/63 : ขอเชิญประชุมกรรมการวางวางแผนและประเมินผล อำเภอเซกา
30 ม.ค. 63  15/63 : เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด/ป่งไฮ/โสกก่าม/บ้านท่าเชียงเครือ
30 ม.ค. 63  14/63 : เรียนผอ.รพ.สต.หนองทุ่ม/บ้านคำบอน ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัล การประกวดการใช้งานโปรแกรมอสม.ออนไลน์
30 ม.ค. 63  13/63 : เรียน ผอ.รพ.สต.หนองทุ่ม /บ้านคำบอน ขอส่งหนังสือขออนุมัติไปราชการ
30 ม.ค. 63  12/63 : สำรวจพฤติกรรมอันพึงประสงค์วัยทำงาน
30 ม.ค. 63  11/63 : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอเซกา
นายชาญศักดิ์ ครองสิงห์
สาธารณสุขอำเภอเซกา
ลิงค์ Banner
ทำเนียบ
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
เว็บหน่วยงาน
เมนู 2
เมนู 1

Copyright@2015 สสอ.เซกา
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.591 วินาที

ขึ้นด้านบน